fbpx

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov

V občianskom združení Život bez liekov a Život bez liekov s.r.o.  /ďalej len „my“/ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracúvame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame a komu ich môžeme poskytovať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva. Všetky osobné údaje sú spracúvané podľa platného zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane Osobných údajov a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

A, Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo
 • Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami – e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu
 • Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, uložená adresa a nastavenia newsletterov
 • Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú údaje o službách a produktoch, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla účtu a údaje o reklamáciách
 • Údaje z Vášho hodnotenia nami poskytovaných služieb a produktov, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenziách

B, Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci činnosti spracúvame osobné údaje pre rôzne účely a rôznom rozsahu buď:

 • Bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti
 • Na základe Vášho súhlasu

Aké spracovania môžeme uskutočňovať bez Vášho súhlasu, závisí na tom k akému účely príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete- či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás registrujete či vytvoríte objednávku. Vaše údaje môžeme taktiež spracúvať pokiaľ ste účastníkom inej služby a s nami komunikujete.

B.1. Pokiaľ navštívite náš web

B.1.1. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Pokiaľ navštívite web www.zivotbezliekov.sk , spracúvame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ za účelom:

 • Získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť: našim oprávneným záujmov je zlepšovanie služieb pre vás
 • Vytváraním štatistík a prehľadov, najviac sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy: našim oprávneným záujmom je meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu, pre tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a k tomuto účelu použiť
 • Testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, aby sme predchádzali problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke , ktorý by mohol zhoršiť zážitok s objednávania u nás: našim oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás
 • Predchádzaniu útoku na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát: našim oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát

Údaje o vašom správaní na webe doplňujeme taktiež o údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia
 • Operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenia
 • Prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenia
 • Adresa webovej stránky /URL adresa/ z ktorej prichádzate na náš web

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 38 mesiacov. Proti tomuto spracúvaniu máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe taktiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu / teda bez vášho súhlasu/, a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Našim oprávneným záujmom je maximálne personalizovaná efektívna ponuka pre vás. Menované údaje pre tento účel taktiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov taktiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kde každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne budete niečo objednávať využívame pre tieto účely naviac údaje o vašich objednávkach.

B.2. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Pokiaľ navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, tak naviac prevádzame nasledujúce spracovania:

B.2.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ si vytvoríte účet na webe www.zivotbezliekov.sk spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach /pokiaľ u nás neskôr objednáte nejakú službu/, na základe plnenia zmluvy s vami /bez vášho súhlasu/, aby sme mohli viesť užívateľský účet. Zmluva o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť v nastaveniach súkromia.

B.2.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ si vytvoríte účet na webe www.zivotbezliekov.sk, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach /pokiaľ u nás neskôr objednáte nejakú službu/ a údaje o vašom správaní pri čítaní správ taktiež na základe nášho oprávneného záujmu / teda bez vášho súhlasu/ a to za účelom:

 • Získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najviac zaisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami: našim oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás a
 • Poskytovanie ponúk na mieru a cielenú reklamu, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, poskytnúť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na vašom webe: tieto ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán: našim oprávneným záujmom je efektívna propagácia produktov a služieb

Aby sme mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalších odvozené údaje, ktoré pre tento účel používame. Takto môžeme používať rovnako údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali predtým, než ste sa zaregistrovali /pokiaľ ste v nastaveniach súkromiach v minulosti nevypli personalizáciu webu/ a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe i keď sa neprihlásite. Podľa týchto údajov taktiež členíme našich užívateľov do rôznych skupín, kde každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku.

Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe ako je napísané v časti pokiaľ navštívite náš web, použijeme taktiež údaje o vašich objednávkach /pokiaľ si objednáte naše služby/.

Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii nastavenia súkromia.

Na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ taktiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je napísané v časti pokiaľ navštívite náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

B.2.3. Spracovanie na základe súhlasu

Pokiaľ v rámci svojho účtu na webe www.zivotbezliekov.sk vytvoríte recenziu, spracúvame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami poskytovaného tovaru a služieb, vrátane fotografií, taktiež na základe vášho súhlasu so spracovaním a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami poskytovanými tovarmi a službami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame, pokiaľ neodvoláte váš súhlas so spracovávaním.

B.3. Pokiaľ si u nás vytvoríte objednávku

V prípade, že si objednávku vytvárate u nás na webe, týkajú sa vás spracovania opísané v časti Pokiaľ navštívite náš web. V prípade, že u nás vytvoríte objednávku, tak naviac prevádzame nasledujúce spracovania:

B.3.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba vytvoríte objednávku, spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme pre tento účel použiť rovnako vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracúvame taktiež údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme na:

– aby ste mohli dokončiť vašu objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej objednávky

– aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zasielať jej potvrdenie

– pre potreby platby za tovar, v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť taktiež dodávateľovi služby, ako je opísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich poskytujeme?

– v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami s ktorými sa na vás obrátime, napr. pomocou zákazníckej linky, ako je opísané v časti Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom kanálov.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu potrebnú k vybaveniu vašej objednávky, príp. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

B.3.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás vytvoríte záväznú objednávku, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu /bez vášho súhlasu/ za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našim oprávneným záujmom sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tejto súvislosti môžeme taktiež na základe potrebnosti pre ochranu našich právnych nárokov pre tento účel spracovať vaše biometrické údaje, pokiaľ s nami podpíšete zmluvu prostredníctvom signpadu na našej pobočke.

V prípade vytvorenia objednávky ďalej spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia /pokiaľ u nás máte účet/ a údaje o vašich objednávkach za účelom:

 • Získania informácií na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä k zaisťovaniu vašej spokojnosti s našimi službami, našim oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás
 • Poskytovanie ponúk na mieru a cielená reklama, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnej siete, poskytnúť po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám zaslať poštou, našim oprávneným záujmom je efektívna propagácie našich produktov a služieb. Aby sme mohli ponuku pripraviť, vyššie uvedené údaje /teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach/ analyzujeme a získavame z nich odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame. Podľa týchto údajov taktiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kde každá skupina obdrží vlastné špecifické ponuky. Pokiaľ sa u nás nezaregistrujete, nepoužívame pre prípravu ponúk s ktorými vás oslovujeme údaje o vašom správaní na webe.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracúvame údaje po dobu trvania premlčacej doby /3 roky/ a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájeného súdneho, správneho a iného konania spracúvame vaše osobné údaje v potrebnom rozsahu počas celej doby takéhoto konania a ostatnú časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky.

Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.3.3. Spracúvanie na základe plnenia právnych povinností

I my musíme plniť zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach a to z dôvodu dodržovania nasledujúcich zákonov:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

B.3.4. Spracúvanie na základe súhlasu

Pokiaľ nám udelíte pri objednávaní tovaru a služieb svoj súhlas, môžeme za účelom vybavenia vašej objednávky taktiež spracúvať:

 • Vaše údaje o trvalom bydlisku, telefónne číslo, meno a priezvisko

Tieto údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej objednávky, ako aj reklamácie, alebo do odvolania vášho súhlasu. Vo vybraných prípadoch si môžeme vaše údaje ponechať i po odvolaní súhlasu a to pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu našich právnych nárokov. Tak tieto údaje budeme uchovávať po dobu popísanú vo vyššie uvedenej časti spracovanie na základe oprávneného záujmu.

B.4. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom e-mailu, chatových nástrojov a sociálnych sietí budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebiehajúcej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ za účelom:

 • Vybavenia vašich požiadaviek, pokiaľ ste si u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme to spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami
 • Evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas
 • Preukázanie, že vašu požiadavku sme prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednáte alebo si uplatníte reklamáciu
 • Analýzy na zlepšovanie kvality našich služieb

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roku od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaného nákupu tovarov a služieb. Proti spracúvaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 1. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich poskytujeme?

V prípadoch opísaných v časti prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje? Spracúvame vaše osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vybavenie.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť taktiež iným subjektom, ktoré sa nachádzajú v roli správcu a to:

-v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorý sa na tomto vybavení podieľajú ako je uvedené v časti pokiaľ u nás niečo objednávate

– na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam

Pre spracovanie osobných údajov taktiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorý osobné údaje spracúvajú podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú opísané v časti prečo osobné údaje spracúvame a nás k tomu oprávňuje? Takýmito spracovateľmi sú:

– poskytovatelia marketingových nástrojov ako je Google

– poskytovatelia cloudových služieb a ďalších dodávateľov technológií a podpory, ako je Microsoft a Google

– poskytovatelia SMS komunikačných a chatových nástrojov v prípade, kde spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácii s vami

– poskytovatelia účtovníckych služieb

V niektorých prípadoch taktiež spracúvame vaše osobné údaje ako spracovateľ a to pokiaľ:

A, s vami uzatvárame zmluvu alebo v zastúpení vybavujeme reklamáciu

B, s vami uzatvárame zmluvu v zastúpení tretej strany, ktorá poskytuje dodatočné služby

a taktiež v zastúpení vybavujeme reklamáciu s treťou stranou

 1. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednaných produktov a služieb, vytváraním a používaním účtu, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od vás získavame taktiež sledovaním vášho konania na našom webe a pri čítaní správ a kamerových záznamov našej pobočky. Vaše osobné údaje môžeme získať taktiež do tretej osoby, napríklad ako pre vás objedná produkt alebo službu.

Pokiaľ u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením zmluvy obdržať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, napr. údaj o čísle účtu, ale úspešnom prevedení platby.

 1. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte taktiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

 • Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, na akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto je mimo nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „ochrana osobných údajov zákazníkov“. Pokiaľ si však nie ste istý, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú či nie sú z našej strany spracúvané a pokiaľ tomu je tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 • Právo na opravu

Urobiť chybu je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

 • Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracúvali
 • Odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, k ich spracovaniu je váš súhlas potrebný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracúvať
 • Využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov a my zvážime, že žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali nemáme alebo
 • Domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi

Ale majte prosím na pamäti, že i keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatňuje v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je i naďalej potrebné pre splnenie našich právnych povinností alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov / viď časť prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

 • Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžeme okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy /ako v prípade práva na výmaz/, ale po obmedzenú dobu. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • Popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne
 • Vaše osobné údaje spracúvame bez dostatočného právneho základu /napr. nad rámec toho, čo spracúvať musíme/, ale vy budete pred vymazaním takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie /napr. očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli/
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov alebo
 • Vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie opísané v nižšie uvedenej kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej šetríme je vaše námietka oprávnená, sme povinný spracúvanie vašich údajov obmedziť
 • Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a základné plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytujeme v štrukturovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje jednoducho previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov k nemu dochádza na základe nášho oprávneného záujmu /viď časť Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?. Ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho, v ostatných prípadoch tak učiníme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali.

 • Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijak dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzaného spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 1. Ako uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či ide o dotaz, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné sa môžete obrátiť na našu e-mailovú adresu: info@zivotbezliekov.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, kvôli zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnený túto dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho odôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Go top