fbpx

ALCYONE

Je to doslova domáci strážca vášho prostredia pre spánok a relaxáciu pokiaľ trpíte bolesťami hlavy, nespavosťou, únavou a nedostatkom vitality. Alcyone ruší geopatogénne zóny vo vašom dome – byte, ktoré môžu vznikať hlboko v zemi z rudných ložísk, geomagnetického poľa zeme, geologických zlomov , podzemných vodných žíl, ktoré sa vyskytujú zhruba až pod 70% stavieb. Ďalej ruší pôsobenie rezonančných zón, ktoré vznikajú z rôznych televíznych vysielačov, rozvodových elektrických sústav, mobilných zariadení, ktoré môžu mať za následok aj vážne nemoci. Použitie je veľmi jednoduché, stačí ho zapojiť do elektrickej siete a v priebehu 3-4 dní postupne zvyšujete a nastavujete intenzitu na maximum. Jeho pozitívny vplyv má za následok to, že budete mať kľudný a uvoľnený spánok, celkovo sa zlepší vaše fyzické a psychické zdravie, pamäť a budete mať väčšiu chuť do života. Alycone dokáže naviac potlačiť negatívny vplyv elektromagnetického žiarenia ďalej zlepšiť kvalitu vody, potravín i vzduchu v dosahu svojho pôsobenia.

SKÚSENOSTI : My ho používame už 5 rokov a odkedy sme postavili dom náš spánok je skvelý.

Stupnica patogenity zón

 1. Slabá, na hranici poznateľnosti, účinky organizmus ľahko eliminuje.
 2. Dobre rozpoznateľná, účinky zdravý organizmus dokáže dlhodobo eliminovať. Chorý človek je zreteľne slabý a proces liečby sa predlžuje
 3. Oslabuje nervový systém, vzniká ľahká nervozita, jeho účinky zdravý organizmus dokáže po nejaký čas eliminovať, potiaže chorého človeka sa nezlepšujú.
 4. Silná nervozita, nespavosť, disfunkcia orgánov, zdanlivo nevyliečiteľné chronické bolesti a choroby, ktoré sa však mimo zón rýchlo zlepšujú. Zdravý organizmus dokáže na krátky čas vzdorovať, chorý človek nie.
 5. Vznik nezhubných malformácií, neklud i mimo zónu, disfunkcia orgánov, ktoré sa ani mimo zónu nelepšia a je ich nutné liečiť, nervový stav je podobný stresu.
 6. Vznik silných degeneračných zmien a prekarcenóz, depresie, bolesti neznámeho pôvodu nereagujúce na terapiu, stupňujúce potiaže predchádzajúceho stupňa.
 7. Po rokoch vznik mutácií a karcinogénnych zmien, môže ale nemusí byť nervová reakcia, človek pozoruje stratu svojich fyzických i duševných síl, rýchlo starne.
 8. Vznik zhubného bujnenia počas niekoľkých rokov, porušená nervová reakcia, v tejto zóne sa môže cítiť o niečo lepšie ako v predchádzajúcej (je zákerná) , poruchy orgánov nie sú značné ( i keď sú ťažké ), bolesti väčšinou nervový systém nie je schopný preniesť a tak sú len minimálne, normálny spánok v podstate chýba, prevláda apatia, mierne priotrávený špatne vylúčenými metabolickými produktmi, žltobiela vyblednutá pokožka upozorňuje na chorý stav, ale človek sa necíti byť ťažko chorý.
 9. Zhubné bujnenie sa prejaví počas niekoľkých mesiacov, ak nedôjde k úmrtiu zo zlyhania orgánov, poruchy prudko narastajú, prejavuje sa vyčerpanie hormonálneho systému, človek ani organizmus nevzdoruje, chýba regenerácia, vznikajú atrofie a otrava metabolickými produktmi.
 10. Poruchy orgánov a ich funkcie, ktoré sú príčinou smrti ( teda nie rakovina ), rýchlo vzniká tupá bolesť hlavy, apatia nemá čas vzniknúť, pretože obvykle vzniká pudová úzkosť a strach z miesta ( halucinácie ), človek na tomto mieste dlho nevydrží.
 11. Strata rovnováhy ( nebezpečie úrazu ), počas niekoľkých hodín strata pamäti, ťažký šokový stav býva príčinou smrti počas niekoľkých dní, stav organizmu sa výnimočne upraví intenzívnou liečbou.
 12. Smrteľne nebezpečná zóna, smrť nastáva počas niekoľkých hodín podľa pôvodu patogénneho žiarenia, väčšinou šokom.

Všetky naše produkty si môžete nechať predviesť a vyskúšať priamo u nás v našom terapeutickom centre.

V prípade, že vám váš zdravotný stav nedovoľuje prísť k nám, sme ochotní prístroj o ktorý máte záujem predviesť priamo u vás doma. Stretnutie si je nutné dohodnúť telefonicky na tel. čísle : 0903 444 682 Platí len pre Bratislavu a okolie.

 

Go top